Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
TURNIEJ DRU?YN AMATORSKICH W PI?CE SIATKOWEJ
Dnia 17sierpnia w Hali Widowiskowo Sportowej Gminnego O?rodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie odby? si? I inauguracyjny Turniej Dru?yn Amatorskich w Pi?ce Siatkowej o Puchar Przewodnicz?cego Rady Gminy Luzino.
KLIKNIJ


DNI LUZINA NA SPORTOWO
Odbywaj?ce si? 15 sierpnia Dni Luzina by?y okazj? do otwarcia nowego boiska Stadionu Gminnego w Luzinie. Z inicjatywy Piotra Klecha p.o. Dyrektora Gminnego O?rodka Sportu , Rekreacji i Turystyki w Luzinie odby? si? na nim Czwórmecz pi?ki no?nej o Puchar Wójta Gminy Luzino , w którym spotka?y si? 5-osobowe dru?yny : OSP Luzino , Urz?d Gminy Luzino , Rada Gminy Luzino oraz Nadle?nictwo Strzebielino.
KLIKNIJ


TURNIEJ PI?KI NO?NEJ DRU?YN PODWÓRKOWYCH - ZAPISY

GMINNY O?RODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
W LUZINIE


ZAPRASZA

30.08 2008 r. sobota godz. 10.00

NA TURNIEJ PI?KI NO?NEJ
PODWÓRKOWYCH DRU?YN 5-OSOBOWYCH
DLA M?ODZIE?Y DO LAT 18


ZAPISY I INFORMACJE U ORGANIZATORA

PIOTR KLECHA TEL: 503-537-930

ojek3@tlen.pl

UWAGA!!! ILO?? DRU?YN OGRANICZONA

Zapisy do dnia 30.08.2008 do godz. 9.30

Uczestnikami turnieju mo?e by? m?odzie? urodzona w 1990 roku i m?odsza


MATERIA?Y DO POBRANIA:
Zgoda rodziców/opiekunów uczestnika na udzia? w turnieju (plik .doc)
Lista zawodników danej dru?yny (plik .doc)


REGIONALNY KONKURS GRANTOWY


Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y og?asza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równa? Szanse 2008” Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci.

O dotacje do 7 000 z? na projekty rozpoczynaj?ce si? nie wcze?niej
ni? 1 stycznia 2009 r. i trwaj?ce nie d?u?ej ni? do 30 czerwca 2009 r. mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe (zarejestrowane w formie stowarzysze? i fundacji), gminne domy kultury i biblioteki oraz grupy nieformalne z terenów wiejskich i ma?ych miast
do 20 000 mieszka?ców.

Celem nadsy?anych projektów powinno by? wyrównywanie szans na dobry start w doros?e ?ycie m?odzie?y z terenów wiejskich i ma?ych miast do 20 000 mieszka?ców.

Termin sk?adania wniosków up?ywa 1 pa?dziernika 2008 r.
Informacje o konkursie znajduj? si? na stronie: www.rownacszanse.pl


WAKACYJNY TURNIEJ PI?KI NO?NEJ O PUCHAR GOSRiT
W Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie 9 sierpnia odby?a si? kolejna edycja Wakacyjnych Turniejów Pi?ki No?nej 5-osobowej o Puchar Gminnego O?rodka Sportu , Rekreacji i Turystyki w Luzinie.
KLIKNIJ


I AMATORSKA GALA KICKBOXINGU

WI?CEJ INFORMACJI - KLIKNIJ


KICKBOXING W LUZINIE

TRENINGI ODBYWAJ? SI? WE WTORKI I CZWARTKI
O GODZINIE 17.00
W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W LUZINIE
ZAPRASZAMY!!!!ZAJ?CIA NA SI?OWNI

Informacje: 502-963-621TURNIEJ WAKACJE Z SIATKÓWK?
31 lipca 2008 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej odby? si? Wakacyjny Turniej w Siatkówk? . Impreza zorganizowana zosta?a przez m?odych mi?o?ników siatkówki z Piotrem Kot?owskim na czele , pod nadzorem p.o. Dyrektora Gminnego O?rodka Sportu , Rekreacji i Turystyki , Piotra Klecha.
Wakacyjne granie wygrali zawodnicy
Bez nazwy z nazw? Luzino pokonuj?c po ponad godzinnym meczu zespó? O.N.I. 3:2.Najlepsza trójka turnieju:
1. Bez nazwy z nazw?
2. O.N.I.
3. LSO Luzino

Sk?ad zwyci?zców: Kot?owski Piotr , Kot?owski Patryk , Richert Sebastian , Dampc Kinga


OTWARTY WAKACYJNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO
22 lipca w Hali Widowiskowo - Sportowej w Luzinie odby? si? Otwarty Wakacyjny Turniej Tenisa Sto?owego.
Zawody odbywa?y si? w dwóch kategoriach wiekowych : zawodnicy urodzeni w 1992 roku i m?odsi , oraz w 1995 i m?odsi. Zawody organizowane przez Tomasza Joryna z Gminnego O?rodka Sportu , Rekreacji i Turystyki by?y kolejn? propozycj? wakacji na sportowo w Luzinie. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami , medalami i drobnym sprz?tem sportowym ufundowanym przez GOSRiT.


Ko?cowa kolejno?? turnieju:

Kategoria 1992:
1. Kot?owski Patryk
2. Kot?owski Piotr
3. Pellowski Dominik

Kategoria 1995:
1. Leyk Maciek
2. Stenka Dawid
3. Hinc Mariusz

WAKACYJNY TURNIEJ PI?KI NO?NEJ LUZINO 5.07.2008
Zwyci?stwem Gigantów Robakowo zako?czy? si? Wakacyjny Turniej Pi?ki No?nej organizowany przez Gminy O?rodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.
KLIKNIJ


Strona 412 z 413 << < 409 410 411 412 413 >
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6642770
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox