Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
LUZI?SKA AMATORSKA LIGA PI?KI SIATKOWEJ

Luzi?ska Amatorska Liga
Pi?ki Siatkowej

O Mistrzostwo Kaszub

Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w Luzi?skiej Amatorskiej Lidze Pi?ki Siatkowej w Luzinie
w Hali Widowiskowo-Sportowej Gminnego O?rodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
ul. Mickiewicza 22

Zapisy do 22.09.2008 r.

Wpisowe 500 z? od dru?yny za ca?? lig?.
P?atne w ca?o?ci lub w 2 ratach.

Dru?yny min. 5 - max. 10 osób.

Spotkanie organizacyjne kapitanów:
22.09.2008 godz. 19.00
Hala Widowiskowo-Sportowa w Luzinie

Wi?cej informacji:
www.nightshadows.pl
tel.: 668-042-054
mail: awks@nightshadows.pl

Organizatorzy:
GOSRiT Luzino
AWKS Wejherowo

Amatorski Wejherowski Klub Siatkarski "NightShadow"

Patroni honorowi:
Rada Gminy LuzinoZrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddzia? w Wejherowie

Patroni medialni:
DO POBRANIA:
Regulamin LALPS, zg?oszenie udzia?u dru?yny, zgoda rodzica/opiekuna na udzia? dziecka (plik .pdf)
(lewy klawisz mysz - otwarcie pliku, prawy - zapis na dysku (wybierz "Zapisz element docelowy jako..."))


MACIEJ DEPTA ZAWALCZY NA MISTRZOSTWACH ?WIATA JUNIORÓW W KICKBOXINGU
Maciej Depta (ur. 20.05.1990) zosta? powo?any w sk?ad Reprezentacji Polski juniorów na odbywaj?ce si? w Neapolu we W?oszech Mistrzostwa ?wiata.
KLIKNIJ


NABÓR DO DRU?YNY PI?KARSKIEJ

Gminny O?rodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie


Prowadzi nabór do dru?yny pi?ki no?nej.


Informacje i zapisy:

Rocznik 95/96: trener Tomasz Joryn
tel.: 506-318-594
e-mail: tomjoryn@wp.pl

Rocznik 97/98: trener Sylwester Pi?tek
tel: 513-151-137

NOWA DRU?YNA:
Rocznik 1999/2000: trener Grzegorz Semak
tel: 605-764-000

Treningi: ?roda 17.00
Hala Widowiskowo-Sportowa w Luzinie


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!PECHOWE PORA?KI GOSRiT LUZINO
W pierwszym swoim meczu ligowym dru?yna GOSRiT 95/96 Luzino zosta?a pokonana na wyje?dzie przez zespó? Kaszuby Po?chowo 1:4. Du?y wp?yw na ko?cowy wynik mia?a nieobecno?? s?dziego g?ównego, wi?c zawody by?y prowadzone przez miejscowego dzia?acza, którego kontrowersyjne decyzje mia?y wp?yw na ko?cowy wynik zawodów. Mimo pora?ki ten pierwszy mecz nale?y uzna? za udany i nale?y liczy?, ?e kolejne mecze zako?cz? si? dla podopiecznych Tomasza Joryna zdobycz? punktow?.

Pora?k? zanotowali równie? m?odsi zawodnicy GOSRiT 97/98, którzy po zaci?tej walce ulegli dru?ynie Arka Gdynia równie? 1:4, remisuj?c przez du?? cz??? spotkania 1:1. Podopieczni trenera Sylwestra Pi?tka nap?dzili strachu w tym meczu faworytowi rozgrywek, który sk?ada si? z najlepszych m?odych pi?karzy mieszkaj?cych w Gdyni.


10 MEDALI DLA LUZI?SKICH BIEGACZEK
biegaczki.JPGNieprzerwane pasmo sukcesów odnosz? w tym roku luzi?scy biegacze (a w?a?ciwie biegaczki) trenuj?ce Bieg na Orientacj?. Swoj? wysok? klas? sportow? potwierdzi?y mi?dzy innymi w ostatni weekend. W dniach 5-7 wrze?nia 2008 odby?y si? bowiem w Gdyni Mistrzostwa Województwa w Biegu na Orientacj?. W ci?gu trzech dni rozegrano Mistrzostwa na trzech dystansach: bieg nocny, klasyczny i sprinterski.Luzi?skie biegaczki zdoby?y w tych Mistrzostwach a? 10 medali:

- w biegu nocnym:
- Ewelina Maszota – br?zowy medal w kategorii juniorek

- w biegu klasycznym:
- Sandra Sicha – z?oty medal w kategorii m?odziczek
- Paula Wicon – br?zowy medal w kategorii m?odziczek
- Alicja Pipka – srebrny medal w kategorii juniorek
- Ewelina Maszota – br?zowy medal w kategorii juniorek

- w biegu sprinterskim:
- Sandra Sicha – srebrny medal w kategorii m?odziczek
- Paula Wicon – br?zowy medal w kategorii m?odziczek
- Angelika Li?ska – srebrny medal w kategorii juniorek m?odszych
- Alicja Pipka – z?oty medal w kategorii juniorek
- Ewelina Maszota – srebrny medal w kategorii juniorek

Warto doda?, ?e pe?en optymizmu jest fakt, i? Sandra, Paula i Angelika to uczennice luzi?skiego gimnazjum, które karier? biegaczek na orientacj? zacz??y stosunkowo niedawno, a ju? odnosz? tak znacz?ce sukcesy. Jest wi?c nadzieja, ?e Bieg na Orientacj? w Luzinie b?dzie nadal si? rozwija?.

Wies?aw Szmidtka

Na zdj?ciu (fot.Wies?aw Szmidtka)
Luzi?skie biegaczki po dekoracji medalowej
(od lewej: Angelika, Paula, Alicja, Ewelina, Sandra)
(kliknij zdj?cie aby powi?kszy?)


NIEZNACZNA PORA?KA GOSRIT 97/98 LUZINO
W pierwszym swoim meczu m?odzi pi?karze GOSRiT Luzino wyst?puj?cy w lidze JD2 doznali nieznacznej pora?ki na boisku w Rumi z miejscowym Orkanem 1:2.
KLIKNIJ


PO RAZ PIERWSZY KETCHUP LUZINO NAJLEPSZY
Zwyci?stwem zespo?u Ketchup Luzino zako?czy? si? Turniej Halowej Pi?ki No?nej z okazji Zako?czenia Lata.
KLIKNIJ


I BIEG PO ZDROWIE LUZINO 4.09.2008


GMINNE DO?YNKI LUZINO 31.08.2008I POWIATOWY TURNIEJ PI?KI NO?NEJ LITURGICZNEJ S?U?BY O?TARZA
Gminny O?rodek Sportu , Rekreacji i Turystyki w Luzinie wraz z m?odymi ministrantami Parafii MBR w Luzinie : Adamem Olejniczakiem i Robertem Jarz?bkiem zorganizowali na Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie I Powiatowy Turniej Pi?ki No?nej Liturgicznej S?u?by O?tarza.
KLIKNIJ


I AMATORSKA GALA KICKBOXINGU "LUZINO CUP" 23.08.2008
Gminny O?rodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie oraz Klub Sportowy „Fight Zone” byli organizatorami I w historii powiatu wejherowskiego Amatorskiej Gali Kickboxingu. Impreza rozpocz??a si? planowo o godzinie 17:00 w sobot? 23 sierpnia. Walki odbywa?y si? na zasadach semi kontaktu tj. walki na punkty, gdzie po czystym trafieniu na g?ow? lub tu?ów przyznaje si? odpowiedni? ilo?? punktów, po czym walka toczy si? dalej.
KLIKNIJ


Strona 411 z 413 << < 408 409 410 411 412 413 >
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6642766
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox