Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
Harmonogram Biznes Cup 2017

HARMONOGRAM TURNIEJU


Harmonogram Mistrzostw Pomorza Dru?yn So?eckich

HARMONOGRAM TURNIEJU


PKS Gdynia SA- sponsor g?ówny III ligowych pi?karek

Z okazji 10 –lecia GOSRiT Luzino przedstawiamy naszych sponsorów, dzi?ki którym nasza m?odzie? mo?e realizowa? swoj? pasj?.

Kolejnym naszym sponsorem, którego chcieliby?my przedstawi? to PKS Gdynia S.A. Bardzo du?y udzia? w pozyskaniu tego sponsora mia? Radny Gminy Luzino, Pan Stanis?aw Engelbrecht, którego pomoc w tym zakresie by?a nieoceniona.

Firma PKS Gdynia S.A. od lat wspiera nasze pi?karki, poprzez finansowanie wyjazdów na mecze ligowe. Zw?aszcza w okresie gry na II-ligowych boiskach to wsparcie by?o nieodzowne, poniewa? koszt tych wyjazdów by?by nie do ud?wigni?cia przez nasz klub i tylko dzi?ki naszemu darczy?cy luzi?skie pi?karki mia?y mo?liwo?? reprezentowania Luzina na arenie ogólnopolskiej. Ponadto w okresie gry w 2 lidze pi?karki GOSRiT mog?y liczy? na program stypendialny, który pomaga? im skupi? si? na meczach i treningach. Prezesem firmy jest Pan Witold Skiba, a dyrektorem Pan Adam Galas. Korzystaj?c z okazji w imieniu naszych pi?karek pragniemy podzi?kowa? za wielkie serce i wsparcie, dzi?ki któremu pi?ka kobieca rozwija si? w Luzinie.

PKS Gdynia S.A. obs?uguj? przewozy m in. na terenie powiatu puckiego i wejherowskiego w tym w gminie Luzino. Serdecznie zapraszamy do korzystania z us?ug naszego sponsora.

W GOSRiT Luzino szkolenie bramkarzy idzie pe?n? par?

Od czerwca w Luzinie wróci?y w pe?nej krasie treningi bramkarskiej. Treningi dedykowane zawodnikom graj?cych na tej trudnej pozycji prowadzi trener Pawe? Radecki. Na ten moment bramkarze podzieleni s? na dwie grupy trenuj? przynajmniej raz w tygodniu. Aktualnie w grupie starszej znajduj? si? bramkarze z roczników 2003-2004 (Szymon Miotk, Kacper Dampc, Oskar Paschke, Maciej S?owy) oraz w grupie m?odszej rocznik 2005-07 (Jakub Karczewski, Szymon Le?ny , Mateusz Miotk, Kacper Labun, Konrad Krzebietke) dodatkowo indywidualnie pracuje z trenerem Mi?osz Grubba bramkarz Juniora Starszego. Dodatkowo do ko?ca wrze?nia treningi bramkarskie prowadzone by?y z bramkarzami dru?yn seniorskich KTS-K Wik?d Luzino.

Warto doda?, ?e Pawe? Radecki systematycznie doszkala swój warsztat trenerski. Uczestniczy? on ju? m in. w sta?ach w znanych europejskich klubach: Ajax Amsterdam, Twente Enschede, NEC Nijmegen, PSV Eindhoven czy hiszpanskiej FC Barcelonie.w FC Barcelona. Ponadto jest on autorem licznych artyku?ów dotycz?cych szkolenia bramkarzy. Oto jeden z nich:asystent-trenera.pl/treningi-2/17-trening-bramkarski/2274-trening-bra mkarski-dzieci-do-13-roku-ycia

Kolejne zwyci?stwo tenisistek sto?owych w II Lidze Kobiet

W pi?tek 3 listopada 2017 roku na hali widowiskowo-sportowej w Luzinie zosta? rozegrany mecz drugiej ligi tenisa sto?owego kobiet, pomi?dzy dru?ynami KTS-K GOSRiT Luzino i MRKS ll Gda?sk.Spotkanie zako?czy?o si? zwyci?stwem naszej dru?yny 8:2. Gospodarze wyst?pili w sk?adzie: M.P?otka, I. Gadomska, M. Fidala, K. P?otka i M. Mika. Go?cie : A. Licbarska, Z. Czaja, J. Dietrich, B. Traczyk. Po trzech kolejkach spotka? z kompletem punktów, liderem tabeli jest nasza dru?yna. W nast?pnej kolejce spotka? KTS-K GOSRiT Luzino wyje?d?a na mecz do Bydgoszczy, gdzie spotka si? z miejscowym EMDEK BYDGOSZCZ. Bydgoszczanie to spadkowicz z l ligi, maj?cy aspiracje powrotu do wy?szej klasy rozgrywkowej. Na pewno nie b?dzie to ?atwe spotkanie, jednak luzinianki ju? dzi? zapowiadaj? zaci?t? walk? o ka?dy punk.

Sportbm g?ównym sponsorem Kaszub Cup

Mi?o nam poinformowa?, ?e marka sportbm zosta?a sponsorem g?ównym cyklu Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup. Dzi?ki wsparciu naszego sponsora b?dziemy mogli nagrodzi? m?odych pi?karzy atrakcyjnymi upominkami. Sportbm to system do zarz?dzania akademiami sportowymi.

Ligowe ostatki

W najbli?szy weekend odb?dzie si? przed ostatnia kolejka ligowa. IV ligowy Wiked Luzino podejmowa? b?dzie na w?asnym boisku Anio?y Garczegorze. Mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e Anio?y to nasz odwieczny „rywal”, z którym mecze dostarczaj? wiele emocji. Na przestrzeni lat wielu zawodników zmienia?o barwy klubowe pomi?dzy Wik?dem i Anio?ami. Obecnie w Luzinie gra kilku pi?karzy maj?cych za sob? wyst?py w Garczegorzu, m in. Op?atkowski, Kowalski czy Fierka. Spotkanie zaplanowano na niedziele 12 listopada o godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy na Stadion GOSRiT w Luzino. Oprócz zmaga? IV ligowych zapraszamy na inne mecze i imprezy, które odb?d? si? w najbli?szy weekend na obiektach GOSRiT-u:

Sobota 11.11.2017
g. 11.00 , Stadion : mecz ligowy junior m?odszego: GOSRiT/ el professional Luzino – Sztorm Mosty
g. 13.00 Hala Luzino: Rodzinna Gra „W krainie Ba?ni”
g. 16.00 Hala Luzino: Turniej Biznes Cup
Niedziela 12.11.2017
g. 12.00 Hala Luzino : Mistrzostwa Pomorza Dru?yn So?eckich w halowa pi?k? no?n?

Ponadto na wyjazdach zagraj? jeszcze juniorzy starsi GOSRiT Luzino, którzy w niedziel? 11.11.2017 w derbowym spotkaniu spotkaj? si? w Wejherowie z Gryfem. Smaczku tej rywalizacji dodaj? fakt, ?e podopieczni trenera Kaczmarczyka spotkaj? si? z Gryfem, którego trenerem jest Tomasz Kotwica, prowadz?cy równie? zespó? GOSRiT 2008. Natomiast w sobot? 11.11.2017 w Bojanie w ostatnim ligowym turnieju zagraj? zawodniczy GOSRiT 2008 Luzino. Ich rywalami b?d?: KTS-K Lew L?bork, Pogo? L?bork, LZS Bojano, Profan Go?cicino, Stolem Gniewino

Sta? w Akademii Pi?karskiej Pogo? Szczecin

W dniach 2-5 listopada trener GOSRiT Luzino, Wojciech Krasucki przebywa? na sta?u w Akademii Pi?karskiej Pogoni Szczecin b?d?cej bezpo?rednim zapleczem szkoleniowym dla ekstraklasowej Pogoni Szczecin. Tak podsumowa? swój pobyt w Szczecinie:

W 40-godzinnym programie sta?u znalaz?y si? spotkania z trenerami wszystkich grup: zarówno seniorskich, jak i m?odzie?owych - od m?odzików do juniora starszego, hospitacje trenignów (od przedszkolaków po I zespó?) oraz obserwacje meczów mistrzowskich: Ekstraklasy z Legi? Warszawa, III ligi z Górnikiem Konin, CLJ U17 - derbowy pojedynek Pogo? Szczecin (rocznik 2001) kontra AP Pogo? Szczecin (rocznik 2002), CLJ U-15 z Chemikiem Bydgoszcz oraz WLJ C2 z Gwardi? Koszalin, a tak?e warsztaty z rzecznikiem prasowym po??czone z udzia?em w konferencji prasowej tymczasowego trenera I zespo?u Rafa?a Janasa, spotkanie z trenerami przygotowania motorycznego i bramkarzy oraz prezentacja sposobów i metod zarz?dzania akademi? pod k?tem administracyjnym: kontaktu z rodzicami, organizacji zaj??, planowania mikrocykli treningowych, spotka? sztabu trenerskiego, odby?o si? tak?e spotkanie z przedstawicielami dzia?u skautingu Akademii oraz hospitacja treningów programu Pogo? Future - dla najzdolniejszych i najbardziej perspektywicznych zawodników Akademii.

Czytaj wi?cej... (Kliknij)

Zbli?a si? 10-lecie GOSRiT Luzino

W grudniu obchodzi? b?dziemy 10-lecie otwarcia Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT im. Marsza?ka Macieja P?a?y?skiego w Luzinie. Urodzinowa, Sportowa Gala odb?dzie si? 2 grudnia 2017.Z tej okazji chcieliby?my przedstawi? te firmy, instytucj?, dzi?ki którym mo?emy realizowa? swoj? misj?. Warto doda?, ?e obecnie w naszym klubie ponad 500 ch?opców i dziewcz?t mo?e realizowa? swoj? sportow? pasj? w 22 dru?ynach pi?ki no?nej oraz w sekcjach: tenis sto?owy, kickboxing, siatkówka dziewcz?t, sporty walki koluchstyl.

Dzisiaj chcieliby?my przedstawi? firm? MARIUSZ MASZOTA EL PROFESSIONAL, która jest z nami od 2008 roku. W tym czasie Pan Mariusz rokrocznie wspiera? nasze dzia?ania. Dzi?ki wsparciu naszego sponsora mogli?my m in. dofinansowa? cykl Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup, które równie? dzi?ki Panu Mariuszowi s? dzisiaj najwi?kszym cyklem turniejów dla dzieci i m?odzie?y nie tylko na Kaszubach. W dotychczasowej 8-letniej historii turniejów uczestniczy?o w nich ju? ponad 24 000 m?odych adeptów futbolu z 150 klubów z terenu ca?ego kraju, Rosji i Bia?orusi. To wszystko nie by?oby mo?liwe bez wsparcia Pana Mariusza.

Ponadto firma el professional jest od lat sponsorem tytularnym dru?yny GOSRiT 2001/02. Dru?yna prowadzona od pocz?tku przez trenera Paw?a Radeckiego dzi?ki wsparciu sponsora ma za sob? kilka udanych sezonów ligowych, w tym 2 na najwy?szym poziomie rozgrywek juniorskich. Ponadto luzi?ska m?odzie? uczestniczy?a udanie w licznych turniejach w kraju i zagranic?, gdzie m in. na silnie obsadzonym turnieju w Wiedniu zaj??a 3 lokat? oraz wygra?a dwukrotnie fina? wojewódzki Turnieju Pi?karska Kadra Czeka LZS, zajmuj?c w finale krajowym S?ubice 2016 trzecie miejsce w Polsce. Doda? nale?y, ?e firma el professional jest równie? sponsorem naszej IV-ligowej dru?yny seniorów.

W imieniu m?odych, nie tylko luzi?skich sportowców serdecznie dzi?kujemy Panu Mariuszowi za wielkie serce i wsparcie naszego klubu, bez którego nie mieliby?my mo?liwo?ci dzia?a? w tak du?ym zakresie. Zapraszamy do korzystania z us?ug naszego sponsora. Wi?cej informacji o firmie: www.elprofessional.pl

GOSRIT KLEBA Luzino. Wysokie zwyci?stwo na zako?czenie rundy jesiennej

GOSRIT KLEBA Luzino - Zatoka Puck 9:3

W ostatnim meczu rundy jesiennej dru?yna GOSRiT KLEBA Luzino pokona?a zatok? Puck 9:3 dzi?ki czemu zajmuje trzecie miejsce, trac?c tylko 2 punkty do lidera rozgrywek, Arki Gdynia. Warto przypomnie?, ?e tylko nasza dru?yna pokona?a Ark? 4:2. Sk?ad, strzelcy bramek: gosritluzino03.futbolowo.pl/game/637706/zatoka-95-puck-vs-gosrit-luzino

Skrót meczu z lini?: www.youtube.com/watch?v=4jsb74h8FOg&feature=youtu.be

Udane zako?czenie sezonu KTS-K GOSRiT Luzino 2006

A? IX kolejek musieli czeka? m?odzi zawodnicy rocznika 2006, aby zagra? w dobrych warunkach pogodowych - X kolejk? z PKS Jastarnia w rozgrywkach Junior D2. Wcze?niejsze mecze rozgrywane by?y: podczas burzy, intensywnych opadach, gradzie, silnym porywistym wietrze, ch?opcy zagrali nawet na b?otnym boisku! (mo?na te wszystkie zjawiska zaobserwowa? na naszym profilu FB). M?odzi pi?karze podtrzymali dobr? pass? i wygrali 3 mecz z rz?du 2:1 po bramkach: Przemka Jankowskiego i Dawida Gojtkowskiego (pi?kne uderzenie z rzutu wolnego). To by? bardzo ci??ki mecz, gdy? przeciwnicy bardzo dobrze si? bronili ca?ym zespo?em, gro?nie kontruj?c, a i szcz??cie nam nie pomaga?o (s?upek, poprzeczka, niewykorzystany karny, sytuacje sam na sam), a my u?atwili?my Jastarni zadanie w ostatniej minucie I po?owy b??d przy wyprowadzeniu pi?ki i 1:1 do przerwy. Druga po?owa ju? by?a tylko pod nasze dyktando i ostatecznie cieszyli?my si? ze zwyci?stwa. Na zako?czenie rodzice przygotowali niespodziank?: szampan, pizza oraz inne smako?yki dla naszych zawodników!

Ca?y sezon nasi pi?karze uczyli si? gry na du?ym boisku z meczu na mecz nabierali do?wiadczenia. By?y spotkania gdzie brak szcz??cia pozbawi? nas punktów, mecze gdzie przegrywali?my ró?nic? 1 lub 2 bramek lub nawi?zana walka z liderem 0:3. Zdarzy?a si? równie? przegrana du?? ró?nica bramek ze Stolemem, ale w ka?dym spotkaniu nawi?zywali?my walk? i nie byli?my tylko t?em dla przeciwnika. Poni?ej podsumowanie naszej gry:
Zdobyli?my 12 pkt bramki 26 -33 (7 miejsce Junior D2)
www.pomorski-zpn.pl/rozgrywki#21357
4 wygrane - 6 pora?ek
Strzelcy bramek: 7 Jankowski 4 Gojtkowski, Gruba 3, Ptach 1 M.Miotk, P.Miotk, Barga?ski, Mudlaff, Naczk, Kurowski, 2 br samobójcze.

Osobne podzi?kowania nale?? si? dla naszego bramkarza Kacpra Labun, który przez ca?y sezon prezentowa? wysoki poziom oraz dla 2 jego zmienników, którzy w trudnych warunkach wspomogli zespó?: Filipa Surowieckiego i Jakuba Freund.

Strona 4 z 413 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6642752
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox