Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
Wysoka wygrana na rozpocz?cie rundy wiosennej. Jantar Ustka - Wik?d/GOSRiT Luzino 1:4
W sobot? 7 marca br. zainaugurowa?a swoje rozgrywki IV liga. W pierwszym wiosennym spotkaniu Wik?d/GOSRiT Luzino wybra? si? do Ustki na spotkanie z 3 dru?yn? ligowej tabeli, miejscowym Jantarem.

Po du?ych zmianach, które zasz?y w naszym zespole w zimowej przerwie jechali?my tam z du?ym optymizmem. Wydarzenia na boisku pokaza?y, ?e nie by? to nadmierny optymizm, poniewa? po bardzo dobrym meczu nasi zawodnicy wygrali to spotkanie 4:1. Bogatym ?upem bramkowym podzielili si?: Op?atkowski Krystian 2, Rutkowski Pawe? i Jacek Wicon.


Ca?e sprawozdanie Kliknij


KTSK Gosrit Luzino Mistrzem Luzi?skiej Ligi Halowej o Mistrzostwo LGD Kaszubska Droga w sezonie 2014/2015

Zako?czy?y si? , organizowane przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne i Gminny O?rodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie rozgrywki Luzi?skiej Ligi Halowej. W zwi?zku z dofinansowaniem ligi ze ?rodków PROW tegoroczna edycja nosi?a nazw? Luzi?ska Liga Halowa o Mistrzostwo LGD Kaszubska Droga. Bezapelacyjnym zwyci?zca luzi?skiej halówki zosta? zespó? KTS-K GOSRiT Luzino . Drug? dru?yn? rozgrywek zosta?a dru?yna Kochanowo, a na najni?szym stopniu podium stan?li zawodnicy Tempo Luzino. Najlepszym zawodnikiem ligi zosta? wybrany zosta? Pawe? Rutkowski z KTSK, na co dzie? zawodnik IV ligowego Wik?du/Gosritu Luzino. Najlepszym strzelcem zosta? Maksym Graczyk równie? z KTS-K, zdobywca 33 bramek. Najlepszym bramkarzem ligi Piotr Gruba z Kochanowa.


Ca?e sprawozdanie Kliknij


Szóstka zawodników GOSRiT/el professional zaproszona na trening Lechii Gda?sk

Sze?ciu zawodników z dru?yny rocznik 2001 uczestniczy?o 3 marca w treningu ich rówie?ników z zespo?u Lechii Gda?sk. Wyjazd na trening mo?liwy by? dzi?ki wspó?pracy pomi?dzy klubami w ramach projektu „Bia?o – Zielona przysz?o?? z Lotosem”. Podczas treningu, który odby? si? na boisku ze sztuczn? muraw? na „Oruni” zawodnicy doskonalili elementy techniczne jak równie? ich zastosowanie w ró?nych grach.
Lista zawodników KTS-K GOSRiT/el professional Luzino:
1. Bollin Krzysztof
2. Grubba Mi?osz
3. Klotzki Oskar
4. Pie?kowski Adam
5. Siebert Dawid
6. Splitthof Damian


III GRAND PRIX POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK W TENISIE STO?OWYM Z SIOSTRAMI P?OTKA Z KTS-K GOSRIT LUZINO

W dniach od 27.02 do 1.03 w ?om?y odby? si? III GRAND PRIX POLSKI JUNIORÓW I JUNIOREK W TENISIE STO?OWYM. W trzydniowych zmaganiach uczestniczy?o 236 zawodników i zawodniczek z ca?ej Polski. W pi?tkowych eliminacjach turnieju juniorek wyst?pi?y dwie zawodniczki KTS-K GOSRiT LUZINO Magda i Katarzyna P?otka. Zaci?te i wyrównane mecze rozegra?a Magda, która oba pojedynki z wy?ej notowanymi rywalkami przegra?a po 3:1 (przegrywaj?c w ko?cówkach setów). Dwóch porazek dozna?a tak?e Katarzyna i obie nasze zawodniczki odpad?y z dalszej rywalizacji. Zwyci??czyni? III GPP zosta?a Natalia Bajor z KU AZS UE WROC?AW, która w finale pokona?a 4:0 Paulin? Knyszewsk? z KS BRONOWIANKA KRAKÓW.

Czy ty uwolni?e? ju? pi?k??Znamy terminy meczy Wik?d/GOSRiT Luzino w rundzie wiosennej
Znamy ju? terminy meczy w rundzie wiosennej naszej IV ligowej dru?yny Wik?d/GOSRiT Luzino. Pierwsze dwa mecze nasi zawodnicy rozegraj? na wyje?dzie , a na w?asnym stadionie inauguracja wiosny nast?pi 21 marca , kiedy to do Luzina przyjad? zawodnicy Gryfa S?upsk. Pocz?tek spotkania zaplanowano na godzin? 15.00. W zimowych meczach sparingowych Wik?d/GOSRiT Luzino uzyska? nast?puj?ce wyniki:


Ca?e sprawozdanie Kliknij


Ruszy? Futsal w Luzinie
Na pi?knej hali widowiskowo - sportowej w Luzinie odby? si? pierwszy trening nowo powstaj?cego zespo?u Futsalu KTS-K GOSRiT Luzino. Na treningu mo?na by?o obejrze? 14 osób wiemy, ?e na kolejnych b?d? nowe twarze w zespole. Zawodnicy przygotowuj? si? do startu w lidze Futsalu organizowanej przez Pomorski ZPN, która ruszy w listopadzie tego roku. W planach s? sparingi mi?dzy innymi z I ligowymi zespo?ami i Ekstraklasy Futsalu. Zespó? poprowadzi Rafa? Kaczmarczyk wraz z Piotrem Jasielskim, trenerem bramkarzy zosta? Pawe? Radecki, a trenerem od przygotowania motorycznego jest Mateusz Cytryniak.
Inicjatorzy powstania sekcji futsalu przy GOSRiT Luzino rozpocz?li równie? poszukiwanie ewentualnych sponsorów, którzy w??cz? si? w budow? tego projektu. Zainteresowanych prosimy o kontakt: Piotr Jasielski Tel: 794 700 154

Nasz Orlik dosta? dofinansowanie z MSiT
Wzorem lat ubieg?ych Gmina Luzino otrzyma?a dofinansowanie z Ministerstwo Sportu i Turystyki na boisku Orlik w Luzinie w ramach projektu: "Animator - Moje Boisko - Orlik 2012". Podobnie jak w roku ubieg?ym osob? odpowiedzialn? za boisko oraz organizowanie na nim zaj?? sportowo – rekreacyjnych b?dzie Rafa? Freitag. Wi?cej o naszym orliku na: https://naszorlik.pl/luzino-szkolna

Firma Rotor z Wejherowa sponsorem IV ligowych pi?karzy Wik?d/GOSRiT Luzino
Firma Rotor z W Wejherowa zosta?a kolejnym sponsorem IV ligowej dru?yny Wik?d/GOSRiT Luzino. Istniej?ca od 1991 roku firma swoj? siedzib? ma w Wejherowie przy ul. Przemys?owej i od lat zajmuj? si? sprzeda?? oraz serwisem elektronarz?dzi maj?c w swojej ofercie szerok? gam? produktów. Wi?cej o naszym sponsorze na www.rotor.pl

Bladowski Rafa? Autonaprawa z Luzina sponsorem dru?yny Wik?d/GOSRiT Luzino
O lutego br. Bladowski Rafa? Autonaprawa z Luzina zosta? kolejnym sponsorem IV ligowej dru?yny Wik?d/GOSRiT Luzino. Firma ma swój a siedzib? w Luzinie przy ul. Wilczka i serdecznie zapraszamy do korzystania z us?ug naszego sponsora.

Za nami niepe?na V kolejka Luzi?skiej Ligi So?eckiej na hali

W niedziel? 1 marca br. na Hala Widowiskowo – Sportowej im. Marsza?ka Macieja P?a?y?skiego w Luzinie odby?a si? V kolejka Luzi?skiej Ligi So?eckiej na hali. W pierwszym meczu kolejki dru?yna Bar?omina przegra?a z Kochanowem 2:5, przegrywaj?c do przerwy 1:4. Ciekawie, zw?aszcza do przerwy by?o w spotkaniu Milwina z Luzinem ostatecznie lepsi okazali si? ci drudzy wygrywaj?c 5:2. Kolejny komplet punktów do ligowej tabeli zapisali sobie zawodnicy Robakowa, tym razem walkowerem poniewa? ich dzisiejszy przeciwnik, Sychowo nie zdo?a? skompletowa? sk?adu.

Ca?e sprawozdanie Kliknij


Strona 170 z 413 << < 167 168 169 170 171 172 173 > >>
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6642745
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox