Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
#UWOLNIJPI?K? z Maciejem Kowalczukiem Dyrektorem Departamentu Sportu Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego


Maciej Kowalczuk - by?y pi?karz, a obecnie Dyrektor Departamentu Sportu Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego, uwolni? pi?k? dla dzieci z Luzina i pos?a? j? dalej, nominuj?c tym samym swoich trzech Wicemarsza?ków: Krzysztofa Trawickiego, Wies?awa Byczkowskiego oraz Ryszarda ?wilskiego. Wspieramy klub, gdzie nieodp?atnie trenuje 500 Dzieci. Numer rachunku: 65 8349 0002 0018 9226 2000 0010, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne.

ZOBACZ WIDEO


Zdecyduj, gdzie powstanie Podwórko NIVEA. Zag?osuj na plac zabaw w K?b?owie
Gmina Luzino zg?osi?a si? do udzia?u w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez znan? mark? kosmetyków NIVEA, w ramach którego w naszej gminie mo?e powsta? Rodzinne Miejsce Zabaw. Chcieliby?my bardzo zach?ci? wszystkich do oddania g?osu na nasz? lokalizacj?, która zosta?a usytuowana w K?b?owie przy ul. ?urawinowej. Marzeniem rodziców i dzieci jest wspólne sp?dzanie czasu. Aby je spe?ni? NIVEA chc? stworzy? dla nich przyjazn? przestrze?, która im to umo?liwi. Znajd? si? tam sprz?ty zarówno dla tych najm?odszych, jak i nieco starszych dzieci, a tak?e dla samych rodziców.

G?osowanie poprzez link:
http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworko
Wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie Pa?stwo na stronie internetowej: http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworko

#UWOLNIJPI?K? w Luzinie. A czy ty uwolni?e? ju? pi?k?

Zapraszamy do udzia?u w naszej akcji, do której przy??czy?o si? wielu przedstawicieli ?wiata sportu, polityki, kultury i sztuki. Je?li chcesz zobaczy? kto z Luzina uwolni? ju? pi?k? to zapraszamy do ogl?dni?cia filmików: ZOBACZ

Wszystkie filmy s? do zobaczenia tutaj:ZOBACZ FILMIKI

Zapraszamy te? na naszego FB: FACEBOOK

Bia?o-zielona przysz?o?? z LOTOSEM
Bia?o-zielona przysz?o?? z LOTOSEM

Bia?o-zielona przysz?o?? z LOTOSEM, pierwszy tego typu program upowszechniania sportu i wyrównywania szans w Polsce, zosta? zainaugurowany 3 wrze?nia 2012 roku w Bytowie. Akademia Pi?karska Lechia Gda?sk, we wspó?pracy z Grup? LOTOS S.A., otworzy?a pierwszy o?rodek zamiejscowy w ramach programu. Na mapie Polski obecnie znajduje si? 15 bia?o-zielonych punktów – 12 o?rodków zamiejscowych, 2 filie Szkó?ki Lechista oraz Gda?sk z Lechi? na czele.


Ca?e sprawozdanie Kliknij
Ponad 100 m?odych pi?karzy GOSRiT na meczu Lechia Gda?sk - Legia Warszawa
KTS-K GOSRiT Luzino na hicie ekstraklasy Lechia – Legia
W sobot? na PGE Arenie w Gda?sku odby? si? mecz pomi?dzy Gda?sk? Lechi? a mistrzem Polski dru?yn? Legii Warszawa. Na trybunach na czele z Prezesem Piotrem Klech? oraz trenerem Sylwestrem Pi?tkiem, pojawi?o si? wraz z rodzicami i trenerami prawie stu zawodników z naszego klubu sportowego. Jest to niew?tpliwie rekordowa liczba. Stali?my si? te? cz??ci? innego rekordu, poniewa? jak si? okaza?o tylu kibiców na meczu ekstraklasy na tym stadionie jeszcze nie by?o. Sobotnie starcie obejrza?o z trybun ponad 36 tys. kibiców. Pogoda dopisa?a, atmosfera by?a gor?ca, nic wi?c dziwnego, ?e pi?karze za wszelk? cen? chcieli si? odwdzi?czy?. Porywaj?cego widowiska mo?e i nie ogl?dali?my, ale emocji zdecydowanie nie zabrak?o, a miejscowy klub ku naszej rado?ci zwyci??y? 1:0, gola strzelaj?c niemal w samej ko?cówce. Wszyscy mamy nadziej?, ?e to nie ostatni tak udany wyjazd.
Z reszt? zobaczcie to sami!
Info: Pawe? Hinz

ZDJ?CIA
Potrzebna krew
Potrzebna jest krew dla dziecka chorego na bia?aczk? BRh- to bardzo rzadka grupa.
Kontakt Marzena Czy? 515 250 700. Bardzo pilne!!!

#UWOLNIJPI?K? by Mietek Szcze?niak w imi? pasji do muzyki


Z pasji do muzyki pi?k? uwolni? znany i lubiany artysta Mieczys?aw Szcze?niak. Sta? si? kolejn? osob?, która wspomog?a szlachetn? ide? bezp?atnego sportu. Nominacj? przy tej okazji otrzymali arty?ci z Trójmiasta: Gra?yna ?obaszewska, Krystyna Sta?ko i Leszek Mo?d?er.
Wspieramy klub, gdzie nieodp?atnie trenuje 500 Dzieci. Numer rachunku: 65 8349 0002 0018 9226 2000 0010, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne.

ZOBACZ WIDEO


Pi?karze Luzi?skiej Ligi So?eckiej rozpocz?li swoje rozgrywki

W niedziel? 12 kwietnia swoje rozgrywki zainaugurowa?a Luzi?ska Liga So?ecka. Pierwszym liderem rozgrywek zosta? zwyci?zca rozgrywek halowych, zespó? Robakowo, który pokona? Bar?omino 6:1. Od zwyci?stwa rozpocz?li lig? pi?karze z Zelewa, którzy po rocznej przerwie wrócili na boiska, pokonuj?c


Ca?e sprawozdanie Kliknij


Juniorki GOSRiT Luzino trzecie na pó?fina?ach Mistrzostw Polski U-16 w Koninie

W ?rod? 8.04.2015 zawodniczki KTS-K GOSRIT Luzino uda?y si? na pó?fina? Mistrzostw Polski Juniorek M?odszych do Konina. W turnieju udzia? wzi??y dru?yny: KKP Bydgoszcz, KKPK Medyk III Konin, Sztorm Gdynia oraz klub z Luzina.


Ca?e sprawozdanie Kliknij


Tenisistki sto?owe KTS-K GOSRiT Luzino awansowali do Fina?u Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y

Zwyci?stwo dru?yny KTS-K GOSRiT LUZINO w Gda?sku
Dnia 11.04.2015 w Gda?sku odby?y si? Eliminacje Wojewódzkie Do Dru?ynowych Mistrzostw Polski Kadetek w Tenisie Sto?owym (Fina?u Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y). Sukcesem zako?czy? si? start dru?yny KTS-K GOSRiT LUZINO. Podopieczne Waldemara P?otka w finale pokona?y dru?yn? GKTS GDA?SK 3:0 i tym samym zapewni?y sobie udzia? w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M?odzie?y, która odb?dzie sie w dniach 20-24 maja w Kro?nie. Gratulacje!


Ca?e sprawozdanie Kliknij


Zwyci?stwo Mai Jarzynowskiej w Strzebielinie

Dnia 11.04.2015 w Strzebielinie odby? si? XIII Wiosenny Turniej Tenisa Sto?owego. W zawodach wzi??o udzia? blisko 40 mi?o?ników tenisa sto?owego. W?ród startuj?cych wyst?pi?a zawodniczka KTS-K GOSRiT LUZINO Maja Jarzynowska. Nasza zawodniczka okaza?a si? bezkonkurencyjna w kategorii Open Kobiet (dziewcz?t) zajmuj?c I miejsce.
Gratulujemy!!!

Kat. Open Kobiet (dziewcz?t):
1. Maja Jarzynowska KTS-K GOSRiT LUZINO
2. Maria Dziedzik
3. Alicja Wilczy?ska

Strona 162 z 413 << < 159 160 161 162 163 164 165 > >>
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6642771
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox